4 weeks ago

Decyzja – szkolenia z włoskiego

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

4 weeks ago

Decyzja – warsztaty z technik pamięciowych

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://menedz read more...

1 month ago

Obwieszczenie – szkolenia z autoprezentacji

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013read more...

1 month ago

Decyzja – szkolenia z technik pamięciowych

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...

1 month ago

Obwieszczenie – szkolenia z ekonomii

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)read more...

1 month ago

Obwieszczenie – szkolenia i gry

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

1 month ago

Decyzja – szkolenia z algebry

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 read more...